Říjen 2007

Vesmírní sousedé

23. října 2007 v 12:28 | Delfín |  Zápisník
Brzy ráno, ještě před rozedněním jsem se zadíval na oblohu a obdivoval jsem se její nádheře. Hvězdy třpytně zářily v temné moři dálek. Vzpomněl jsem si na tvrzení pana Creme, že kdykoliv je obloha takto křištálově jasná, je to díky našim vesmírným bratrům, kteří přes noc čistili atmosféru Země. Pocítil jsem vděčnost za toto jejich nezištné úsilí a také radost, že na to nejsme sami. Mou pozornost upoutala Venuše, která zářila nejsilněji a pomyslel jsem si, jak je blízko. Je to vlastně sousední planeta. Jistě by nebylo těžké se tam podívat, když tam již několik lidí bylo s pomocí vesmírných bratrů na návštěvě. Jednou to bude docela normální, cestovat na návštěvu k sousedům, zvlášť když s nimi máme tolik společného.

Autoškola - 3. díl: Bezpečné parkování

2. října 2007 v 22:50 | Delfín |  Duchovní autoškola
Jak známo, lidé se převážně řídí podle energií a pocitů. Psychologové, školitelé, politici a mnozí další to již dávno dobře vědí. Jelikož jim to však příliš nezapadá do materialistického rámce jejich pohledu, hovoří o řeči těla, mimoslovní komunikaci, osobním charisma apod. Ono je totiž skutečně tak, že kromě vzácných výjimek jakými jsou například vědecké přednášky, se většina lidí většinu času řídí podle stejných principů jako divoké zvíře v přírodě, tj. podle pocitů a instinktů. Stejné je to i s řidiči. Na několika příkladech zkusím ukázat, jak lze těchto principů využít v praktickém životě.
Není možné abyste neslyšeli o tom, nebo dokonce na vlastní kůži nezažili, že se auta kradou. Pokud ano, pak nemusíte číst dál, protože buďto jste pro tento článek ještě nedozráli, nebo Vám už naopak nic nemůže přinést. Určitě mnoho řidičů se aspoň občas ztráty svého vozidla obává. Zvláště když jej opouštějí buď na delší dobu nebo se bojí jeho vykradení když v něm převážejí něco zvlášť cenného. Dobrou obranu před těmito nepříjemnostmi nám může poskytnout inteligentní využití principů chování člověka - potenciálního zloděje. Zlodějna není zrovna lehké řemeslo a proto se takový zloděj musí na každou akci připravit. Stejně jako zvěř očichává napřed terén a podle osvědčených znaků se snaží vycítit, jak bezpečný je terén a jak lákavé je proti tomu kořist. Na oba tyto faktory můžeme mít vliv, resp. na jejich subjektivní hodnocení zlodějem. Bezpečnost terénu pro zlodějě znamená jeho nebezpečnost pro auto. Nejlépe se krade tam a tehdy, kde a kdy proudí co nejméně energie. Zastrčená zákoutí osamělých uliček v noci, příšeří v klidném lese apod. Horší to má zloděj na rušné ulici, kde se neustále něco děje nebo v přírodě na vyvýšeném místě s dalekým rozhledem. Když už chceme parkovat v neznámé oblasti, kde nám nejsou energetické poměry známé, snažme se aspoň vyvolat dojem, že jsme zde doma. Vyplatí se proto (doslova) parkovat poblíž obydlených domů, u prodejem a obchůdků apod., aby vše vypadalo co nejběžněji. Věnujme také pozornost kvalitě energie místa. Dost energie může být například před veřejným domem, protože zde dochází k čilé energetické výměně, ale není třeba přílišné citlivosti na to, aby člověk zjistil, že jde vesměs o velmi nízké vibrace, které různé lumpy přímo přitahují.
Mnoho lidí si myslí, že v autě není dobré přenechávat cenné věci, protože hrozí jeho vykradení. Tuto otázku si podrobně rozebereme. Jak již bylo řečeno, řídí se zloději ( a nejen oni) při svém rozhodování hlavně astrálními a případně i mentálními obrazy o Vás a o autě. Tyto obrazy si budují na základě vnímání (vyciťování) energie Vašeho auta a prostřednictvím fyzického zraku. Samotnou existenci cenné věci nemohou zpravidla přímo odhalit, protože nikoho snad nenapadne nechávat tyto věci na sedadle nebo za zadním sklem. Mohou však jejich existence vytušit a vydedukovat právě pomocí nepřímých důkazů a energetických stop. Jasně řečeno - jistě jejich pozornost přiláká zavřená krabice od značkového počítače či kabelka, protože obsahují jak energetickou stopu tak i vedou k jasnému deduktivnímu závěru. Zásadní změnu poměrů však může způsobit pouhá maličkost - krabici nebo kabelku otevřít, aby bylo již zvenčí jasné, že neobsahuje to, co energie dává tušit. Lépe však je schovat tyto věci tak, aby nebyly na očích a nedovolovaly mentální úsudek. Stačí je přikrýt nevábným hadrem, který nenavozuje žádný dojem vzácnosti ukrytého obsahu nebo je rovnou umístit do kufru. Neméně důležité však je, zvláště když skutečně převážíme cenné věci, auto si energeticky vyčistit od všech myšlenek o drahocennosti a také od strachu ze ztráty. A také se skutečně chovat na prosto přirozeně. Očištění je možno provést i při jízdě, nejpozději však při opuštění vozidla a to tak, že intenzivní myšlenkou o bezcennosti a bezpečí naplníme celé auto i sebe a to děláme tak dlouho, až se tato myšlenka vsákne do prostoru. Opouštíme-li pak auto s přesvědčením, že je vše v pořádku, jsme na dobré cestě. Ať už něco převážíme nebo máme auto prázdné, vždy se vyplatí je zamknout. Nemyslím tím pouhé fyzické zamknutí, které je samozřejmé, ale opět mentální zamknutí nebo-li mentální zámek. Tento provedeme tak, že po pouštění vozidla dna něj vyšleme intenzivní myšlenku, že je dokonale zamknuté (zabezpečené). Tato myšlenka má jednak preventivní význam, protože může odradit zloděje, ale zároveň je to pojistka pro případ, že jste auto zapomněli fyzicky zamknout. Jasně řečeno musí případný zloděj nejprve překonat energii Vaší myšlenky, než se vůbec odhodlá k činu.
Vůbec Váš mentální postoj k autu je krajně důležitý. S bezpečností souvisí například jasné přesvědčení, "Já si auto zasloužím". Pokud o tom nejste přesvědčeni, tak raději s ním nevyjíždějte z garáže. Nemělo by však jít o žádnou autosugesci, ale toto přesvědčení musí vycházet ze skutečného stavu věcí (z pravdy). Pokud jste tedy auto získali nějakým karmicky zatěžujícím způsobem, bude se Vám snažit tuto karmu vrátit a myšlenka moc nepomůže. Žijete-li však podle Božích principů 1, můžete si touto myšlenkou pomoci.
Užitečnými pomocníky při udržování bezpečí Vám mohou být zvláštní předměty. Mnozí si patrně neuvědoměle věší na zrcátko různé kříže, medailony nebo růžence. Pokud jde o rituální předměty, mezi než kříž a růženec určitě patří, nesou s sebou energii té duchovní cesty a obřadu, ve kterém slouží. Obrázky svatých a předměty vztahující se k vysoce duchovním bytostem (včetně růžence, který se vztahuje k Panně Marii a k Ježíšovi) mohou být zářičemi jejich energie. Jinak řečeno pomocí nich mohou tyto bytosti (zpravidla Mistři) působit, protože tím, že je tam s oddaností umístíme je vlastně o tuto pomoc požádáme.
Bývalo kdysi za minulého režimu účelné vystavovat za zadním sklem čepici dopravní policie (tehdejšího Sboru národní bezpečnosti při Ministerstvu lásky). Její působení vycházelo ovšem z naprosto jiných principů než práce Mistrů. Tato patří mezi symboly a signálními znaky, které přímo energii nepřivolávají, ale přivolávají emocionální a mentální obrazy. Čepice tedy měla za cíl vyvolat astrální obraz policajta a tím odradit zloděje od chuti a myšlenky na nekalý čin. Neméně důležité bylo její působení na příslušníky policie samotné, protože u nich vyvolávala iluzi členství řidiče v tomto bratrství a tím poskytovala jistou shovívavost při posuzování různých přestupků.
Auto by také mělo jasně vyzařovat, že je Vaše. Ať už jste si jej pořídili nové, nebo jste jej koupili použité, mělo by Vám i energeticky patřit. Zvláště při koupi z bazaru se mohlo stát, že auto vyměnilo několik majitelů pochybných lidských kvalit a je nabité nebezpečnými energiemi, které si podle zákona podobnosti hledají podobné přátele. Energetické vyčištění a nabití vlastními energiemi je stejně důležité, jako obstarání papírových dokumentů o vlastnictví. I když se Vám třeba takové auto neztratí nebo nenechá přímo vykrást, může se zanedbání tohoto úkonu projevovat nezvyklými poruchami a závadami, náchylností na nebezpečné jízdní situace a vůbec stresy všeho druhu. Dostatek slunce, vykuřování ušlechtilými dřevy a bylinami a umístění energetických zářičů nebo dokonce jen nové potahy na sedadla pomohou odstranit z auta nánosy minulosti a zahrnou je do vibrací Vaší aury. Vaše vibrace Vám pomůže prosadit i rychlá výměna SPZ, která obsahuje mnoho informace numerologické povahy a rozhodně přispívá k osvojení daného vozidla. Podivné energie mívají také služební vozidla nebo vůbec auta, u nichž se řidiči často střídají. Někdy pak bývá problém donutit tato auto vůbec k poslušnosti. Za krátkou dobu, na kterou nám je takové auto svěřeno, nelze úplně přemazat jeho energetickou kvalitu, proto se vyplatí k němu spíše přistupovat s přátelským otevřeným postojem a snažit se o vzájemné sladění.
V žádném případě nikdy auto nenadávejte a nevyčítejte neduhy, problémy a nedostatky, protože
  • za ně stejně nemůže,
  • odráží Vám pouze Vaše kvality,
  • je tím jedině zhoršujete.
Podle pravidla "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá." je lépe jej chválit a podporovat, aby mohlo své slabiny a chyby napravit. Tím se však již dostáváme do oblasti energetického a duchovního soužití s automobilem, které bude předmětem další kapitoly.
1 Například podle Sái Bábových pěti principů dharma (pravda), préma (moudrost), šánti (mír), satjá (láska), ahímsa (jemnost čili bez násilí). Viz např. kniha Sái Bába promlouvá o vztazích.